ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
מחבר: <span>admin</span>

מחבר: admin

שסע דתי בישראל

שסע בחברה אינו  ייחודי לישראל. תופעת השסעים, מאפיינת את העולם המודרני, במיוחד לאחר התגבשותם של תהליכי גלובליזציה. תהליכי הגלובליזציה הובילו לצמצום הביטוי המקומי של התרבות, של האידיאולוגיה, של החברה, של המפלגות ושל הלאום. למעשה רק הדת לא נפגעה והפכה מעין מקלט להמונים, במיוחד לאור העובדה שהגלובליזציה משקפת חוסר וודאות מהיבט …

טריבונל שיפוטי | בן זיגייר

טריבונל משפטי הפרשה שפרצה למציאות שלנו באמצע פברואר 2013, פרשת האסיר X, בן זיגייר, עוררה דיון בישראל וברחבי העולם. הפרשה הזו האירה בזרקורים את עבודת שירותי הביון בישראל , את מערכת היחסים בין שרותי ביון בעולם, את אחורי הקלעים של הפעילות הפוליטית הבינלאומית, את הדרכים למאבק בטרור של קבוצות ושל …

זיכרון השואה

מאפייני עיצוב זיכרון השואה במדינת ישראל בשנות ה –  50 השפעת משפט אייכמן, מלחמות ישראל ופיגועי הטרור בשנות ה -60 וה -70 על התמורות בפירוש המושג "גבורה בשואה", ביחס לניצולים ובהתייחסות לזיכרונות הפרטיים. שנות ה – 50 מדינת ישראל בשנות ה -50, העדיפה לא להתייחס לזיכרון השואה, ובמקום זאת העדיפה …

שיקולי בריטניה בהעברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם

השיקולים של בריטניה להעברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם בפברואר 1947 הצהיר ראש ממשלת בריטניה, ארנסט בווין, שהחליט להעביר את שאלת ארץ ישראל לאו"ם. בווין  תיאר בפרלמנט הבריטי את הניסיונות של בריטניה למצוא פתרון ולגשר בין עמדות ערביי ארץ ישראל והתנועה הציונית. שני הצדדים לא היו מוכנים להגיע לפתרון מוסכם. בריטניה …

הנסיבות והגורמים לעליית הנאצים לשלטון

כבר אחרי  מלחמת העולם הראשונה , קמו בגרמניה, מפלגות שונות ומשונות שביקשו לשנות את מצב הכניעה של גרמניה לאחר הסכמי וורסאי. הסכמי וורסאי חייבו את הקמתו של משטר דמוקרטי, לכן גרמניה משנה את שמה ומקימה את רפובליקת ווימאר. חלקים רבים בחברה הגרמנית מתייחסים לסיום מלחמת העולם הראשונה, כהשפלה וכבגידה של הפוליטיקאים, בעקבות …

גורמים שהשפיעו על יהודי ארצות האיסלם

כפי שניתן להבין מספר היהודים בארצות האיסלם הצטמצם מכ 1 מיליון לפחות מ 200 אלף יהודים בלבד. מהם הגורמים למציאות הזו?      גורמים אלו של דה-קולוניזציה, פעילות ציונית, הקמת מדינת ישראל ומדיניות חיסול הגלויות הביאו לכך שגורל היהודים בארצות האיסלם השתנה מאוד ובמשך כשני עשורים רובה המוחלט של יהדות ארצות …

יהודי ארצות האיסלם

גורמים שונים והשפעתם על גורל היהודים בארצות האיסלם  יהודי המזרח התיכון וארצות האיסלם  עברו תהליכים מזורזים של שינוי. מאמצע המאה ה -19 מדינות אירופה כבשו והשתלטו על שטחים נרחבים, שהיו בתחומה של האימפריה העות'מנית השוקעת, והביאו את רוחות המערב: השכלה, חינוך, תרבות, טכנולוגיה קידמה ופיתוח לצד נישול האוכלוסייה המקומית ממשאביה …

המאבק לשחרור לאומי בתוניסיה

השלטון הצרפתי בתוניסיה החל ב 1881 והסתיים ב 1956, ניתן לראות במאבקה של תוניסיה דוגמה למאפייני הדה-קולוניאליזם.  המאבק של העם התוניסאי הוא חלק מהדה-קולוניאליזם, מאפייניו דומים למאפיינים בקרב עמים אחרים. את המאבק הלאומי הנהיגו מנהיגים מקומיים שרכשו את השכלתם ואת עקרונות החופש והשוויון בצרפת. המאבק לחופש בדומה לעמים אחרים לא …

מאפייני דה-קולוניזציה

מאפייני תהליך הדה-קולוניאליזם תהליך זה התפתח באופן שונה ממקום למקום, אבל אפשר למצוא מאפיינים משותפים. התהליך היה מורכב ממעבר משלב הגיבוש הלאומי, לניסיונות להידבר עם המדינה הקולוניאלית ולבסוף מאבק לשחרור. התהליך בדרך כלל לא היה אלים, למעט מקרים בודדים כמו באלג'יריה. במסגרת התהליך המעצמות ניסו לשמור על שליטה במשאבים הכלכליים, …

שלבי דה-קולוניזציה

לתהליך הדה-קולוניזציה היו שלושה שלבים עיקריים והם  באו לידי ביטוי בכל אחת ממדינות אסיה, אפריקה והמזרח התיכון באופנים שונים. התעוררות לאומית, מאבק אנטי-קולוניאליסטי הקמת מדינות עצמאיות. , אוכלוסייה מקומית שיצאה למדינות האם באירופה נחשפו לעקרונות הדמוקרטיים, לזכויות החירות והשוויון הפכו לסוכני שינוי כאשר שבו למולדת. תהליך זה היה איטי וכלל …

גורמים לדה-קולוניזציה

מה היו הגורמים שהובילו לתהליך הדה-קולוניזציה ? הגורמים העיקרים הם ברית המועצות וארצות הברית אחרי מלחמת העולם השנייה היו שתי המעצמות היחידות, שתיהן היו במאבק על אזורי השפעה, שתיהן פעלו בזירות שונות להרחיב את תחומי השפעתן. אידיאולוגיה, שתי המעצמות תמכו בשחרור לאומי, ניתן לומר ששתיהן היו מונעות מסיבות אידיאולוגיות, ארצות …

דה-קולוניזציה

תהליך הדה-קולוניזציה והקמת מדינות עצמאיות הקולוניאליזם, זהו מושג הקשור להתפתחות הלאומיות באירופה במהלך המאה ה – 18 וה – 19, כאשר מעצמות אירופה ראו במדינות מעבר לים אזורים בעלי פוטנציאל כלכלי, חברתי, דתי ופוליטי. מדינות אירופה הקימו קולניות / מושבות מעבר לים תוך כדי ניצול האוכלוסייה המקומית, ניצול הקרקע והמשאבים …