ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
הגבלת השלטון

הגבלת השלטון

   עקרון הגבלת השלטון

עיקרון חשוב שנועד למנוע ריכוז עוצמה רבה מידי בידי השלטון, לאפשר ביקורת על השלטון, למנוע דורסנות ושרירותיות של השלטון, כדי למנוע את עריצות הרוב, ולהגן על זכויות המיעוט.

השלטון מרכז בידו לעיתים קרובות עוצמה וסמכויות רבות: משאבים כלכליים ואנושיים, שליטה על מקורות מידע, שליטה במקורות הכוח ואכיפת החוק, והוא עלול לעשות בהן שימוש לרעה, לכן יש להגבילו.

מנגנוני פיקוח והבקרה, פורמלים ובלתי פורמלים, נועדו למנוע מצב בו השלטון ינצל לרעה את עוצמתו. האמצעים להגבלת השלטון הם: קיום בחירות בתקופות קבועות, אפשרות להחלפת השלטון, הפרדת הרשויות, מערכת משפט עצמאית ובלתי תלויה.

נוסף לזאת ישנם מנגנונים רשמיים של המדינה שתפקידם להגביל ולפקח על פעולות השלטון: הכנסת, ועדות הכנסת, מוסד מבקר המדינה. לצידם יש מנגנונים בלתי רשמיים: התקשורת, אזרחים, מכתבים למערכת, כינוסים, הפגנות…

מנגנוני פיקוח וביקורת,

ישנם שני סוגי פיקוח עיקריים פורמלים ובלתי פורמלים.

מנגנוני הפיקוח פורמלים הם: הכנסת, דרך עבודתה ודרך ועדותיה.

עבודת הכנסת העיקרית היא חקיקה, ביקורת המדינה וניסיון להציע אלטרנטיבה שלטונית (אופוזיציה).

חקיקה : חוקי הכנסת הם הקובעים את דרכה של הרשות המבצעת -הממשלה,  על ידי החוקים הבאים: חוק תקציב המדינה, חוקי גביית מיסים, חוק יסוד הצבא, חוק יסוד הממשלה חוק יסוד זכויות האדם והאזרח, חוק יסוד חוק חופש העיסוק וחוקים נוספים. חוקים אלו קובעים לממשלה מה מותר ומה אסור בהתנהלותה.

הצבעת אי אמון : הממשלה זקוקה באופן קבוע לאמון הכנסת (תמיכה של רוב חברי הפרלמנט), מרגע שאבד אמון הכנסת בקיומה של הממשלה במתכונתה עליה להתפזר ולנסות להקים ממשלה חלופית או לקיים בחירות חדשות.

אופוזיציה: מטרתה העיקרית של האופוזיציה, חברי הכנסת ומפלגות שאינן חברות בממשלה, היא החלפת השלטון, הצעה ממשלה ודרך שלטונית חלופית. כדי לבצע את מטרתה הכנסת מבקרת את הממשלה,, מבקרת את פעולותיה, מנסה להעביר חוקים, בודקת בועדותיה וממליצה על פתרונות חלופיים או מאשרת את מטרות ופעולות הממשלה תוך כדי ניסיון להתערב ולשנות את תוכניות הממשלה בהתאם לתפיסת עולמם של חברי האופוזיציה.

מוסד מבקר המדינה: לכנסת יש מוסד שמטרתו לבדוק ולבקר את פעולת הממשלה, המדינה ולמעשה כל גוף הממומן בחלקו מתקציב המדינה. כדי שמוסד זה יפעל באפקטיביות עליו להיות בלתי תלויה בממשלה, ולכן הוא ממונה מטעם הכנסת ועליו להעביר את דוחותיו השנתיים והאחרים לידי הכנסת. במוסד מבקר המדינה קיים גוף נוסף שנקרא נציב תלונות הציבור, ותפקידו לטפל בתלונות של אזרחים החשים שרשויות השלטון פגעו בהם, מנעו מהם שירותים שלא בצדק.

מערכת המשפט: בשלטון דמוקרטי מערכת המשפט היא רשות נפרדת ועצמאית, תפקידיה הם לרסן את רשויות השלטון, למנוע או להתיר את פעולותיה של הממשלה, למנוע מהשלטון לפגוע בזכויות האדם והאזרח, ולפרש את חוקי הכנסת כאשר מגיעים אליה סכסוכים בין השלטון לבין האזרחים ( לעיתים מערכת המשפט נדרש לחוות דעה על מקרים אליהם חוקי הכנסת לא התייחסו).

מנגנוני פיקוח בלתי פורמלים הם: התקשורת ודעת הקהל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *