שואה

פלישת הנאצים לברית המועצות הסדר החדש שלבי “הפתרון הסופי” צעדות המוות, הונגריה ועידת ואנזה קידוש החיים יחס הרוב הדומם כלפי היהודים יחס כלפי היהודים בארצות [להמשיך לקרוא …]

No Image

בית שני

תקופת הבית השני בארץ ישראל מתחילה עם עלייתו של כורש לשלטון בפרס.
ומסתיימת עם חורבן בית המקדש בירושלים