ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
זכויות חברתיות

זכויות חברתיות

זכויות חברתיות הן זכויות שמדינה, בדרך כלל הנוקטת במדיניות סוציאל דמוקרטית, מעניקה לאזרחיה מתוך השקפת עולם שתפקידה של המדינה לספק תנאי חיים מינימלים ולאפשר לאזרחים להתקיים בכבוד.

 תפיסה זו, מסתמכת על הכרזת זכויות האדם שהתקבלה באו"ם ב 1949, ומדינות רבות חוקקו חוקים בהתאם להכרזה זו. בהכרזה ישנה קריאה לאפשר " לכל אדם רמת חיים נאותה כדי להבטיח את בריאותו שלו ושל משפחתו. רמת חיים זו באה לידי ביטוי ביכולת לקבל מזון, בגדים, מגורים, טיפול רפואי, מקור פרנסה או כל מחסור
שאינו תלוי בו"
.

הזכויות החברתיות נגזרות מעיקרון זכויות האדם והאזרח והן:

הזכות לרמת חיים, רמת חיים בסיסית שתאפשר לאדם לחיות בכבוד.

הזכות לדיור, קורת גג שלא יצטרף לחיות ברחובות. המדינה תספק דיור אם בסיוע כספי ואם בדיור ציבורי.

הזכות לחינוך, כל ילד זכאי לחינוך לרכוש ידע ללמוד מקצוע והשכלה שיסייעו לו להיות אזרח עצמאי,
הזכות לטיפול רפואי, הזכות לפרנסה ותעסוקה.