ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>תקדים</span>

תגית: תקדים

רשות שופטת

הרשות השופטת הרשות השופטת היא אחת משלוש הרשויות בישראל. במסגרת עיקרון הפרדת הרשויות עליה להישאר עצמאית ובלתי תלויה. מערכת המשפט היא מרכיב בסיסי של כל מדינה, משום שהיא מהווה כלי הקובע ומעצב את הנורמות וההתנהגות של החברה. המשפט מארגן את היחסים בין בני אדם ובין האזרח לרשויות השלטון. החוק שווה …