ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>תפוצה</span>

תגית: תפוצה

מדיניות הפרטיות באתר

מדיניות הפרטיות  באתר מאחר ואתר " בגרות" , https://www.bagrout.com/ ( להלן "החברה" ) מכבד את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שאנחנו מנהלים ומפעילים (להלן: "האתרים"), החלטנו לפרסם את מדיניותנו ביחס להגנה על הפרטיות באתרים, ואנו מתחייבים כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים. …