ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>שחרור קולוניאליזם</span>

תגית: שחרור קולוניאליזם

שלבי דה-קולוניזציה

לתהליך הדה-קולוניזציה היו שלושה שלבים עיקריים והם  באו לידי ביטוי בכל אחת ממדינות אסיה, אפריקה והמזרח התיכון באופנים שונים. התעוררות לאומית, מאבק אנטי-קולוניאליסטי הקמת מדינות עצמאיות. , אוכלוסייה מקומית שיצאה למדינות האם באירופה נחשפו לעקרונות הדמוקרטיים, לזכויות החירות והשוויון הפכו לסוכני שינוי כאשר שבו למולדת. תהליך זה היה איטי וכלל …