ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>קבוצה</span>

תגית: קבוצה

זכויות המיעוט בישראל

זכויות האדם והאזרח וזכויות המיעוטים בישראל מדינת ישראל התחייבה במגילת העצמאות לשמור על זכויות האדם, בהמשך לכך אימצה ואישררה (התאימה את חוקיה) אמנות בינלאומיות המבקשות לעגן את השמירה על זכויות האדם בחוקיה. בין האמנות ניתן לראות את האמנות הבאות: לשמירה על זכויות אזרחיות, לסילוק אפליות גזעיות, למניעת אפליית נשים, למניעת …