ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>פתרון סופי</span>

תגית: פתרון סופי

שלבים בביצוע ה"פתרון הסופי"

השלבים בביצוע "הפתרון הסופי" בורות הירי הפלישה לרוסיה במבצע ברברוסה, למלחמה נגד "תת-האדם" הובילה את הגרמנים להתנהגות חסרת מעצורים, ללא רחמים ובסדיזם מופגן כלפי הרוסים והקומוניסטים. כלפי היהודים הם פעלו להשמדה של קהילות שלמות. הגרמנים אספו קהילות יהודיות בברוטליות תוך כדי הרג, התעללות, ירי והצעידו אותן ליערות מחוץ לכפרים ושם …

ועידת ואנזה

ועידת ואנזה 20-1-1942 ועידת ואנזה התכנסה ב 20/1/1942, לאחר שנדחתה, בוילה ברחוב ואנזה בפרבר של ברלין. הועידה כונסה על ידי היידריך, ראש משטרת הביטחון הגרמנית. בלועידה הוזמנו פקידים בכירים, שייצגו את משרדי הממשלה השונים. הועידה נועדה להגיע להסכמה בין הגורמים השונים הנוגעים ל"פתרון הסופי". ב 20/1/1942 כונסה ועידת של ראשי …

איגרת הבזק

איגרת הבזק שלושה שבועות לאחר פרוץ המלחמה פורסמה פקודה, הידועה כאיגרת הבזק. ב 21/9/1939 פרסם היידריך מפקד משטרת הביטחון את "אגרת הבזק", הכוללת ארבע הוראות המשקפות בצורה ברורה את המטרות של גרמניה בשטחי פולין הכבושה ואת אופיין. ההוראות נשלחו למפקדי האיינזצגרופן ולראשי הס.ד, הוגדרה סודית ולא סופית. ההוראות המרכזיות: להעביר …

מדיניות הנאצים כלפי יהודי פולין עד תחילת ביצוע "הפתרון הסופי"

היהודים בפולין עד תחילת ביצוע "הפתרון הסופי", בין 1/9/1939 עד 22/6/1941 פרוץ מלחמת העולם השנייה סימן את תחילתה של שואת היהודים. במקביל למאמצים המלחמתיים של גרמניה לכבוש את אירופה, השקיעו הנאצים מאמצים רבים גם בריכוז וחיסול היהודים. במקביל למלחמה, הנאצים אספו את כל היהודים מארצות הכיבוש, והעבירו אותם ברכבות משא …

פלישה לברית המועצות והקשר לתחילת השמדת היהודים

הקשר בין תחילת הרצח ההמוני למלחמה בברית המועצות הקשר בין הפלישה לברית המועצות לבין ההשמדה השיטתית של היהודים הוא בנקודת המבט הנאצית, שראתה ביהודי ברית המועצות כמי שהצליחו להשתלט על המדינה בדרכם להשתלט על מדינות העולם. הנאצים זיהו את היהודים כבולשביקים וכקומיניסטים כתומכי המשטר העיקריים.  מנקודת המבט האידיאולוגית הזו הם …