No Image

ועידת ואנזה

ועידת ואנזה 20-1-1942 ועידת ואנזה התכנסה ב 20/1/1942, לאחר שנדחתה, בוילה ברחוב ואנזה בפרבר של ברלין. הועידה כונסה על ידי היידריך, ראש משטרת הביטחון הגרמנית. [להמשיך לקרוא …]

No Image

איגרת הבזק

איגרת הבזק שלושה שבועות לאחר פרוץ המלחמה פורסמה פקודה, הידועה כאיגרת הבזק. ב 21/9/1939 פרסם היידריך מפקד משטרת הביטחון את “אגרת הבזק”, הכוללת ארבע הוראות [להמשיך לקרוא …]