ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>פשרת הררי</span>

תגית: פשרת הררי

יסוד חוקתי | חוקה לישראל

תהליך חקיקת חוקה לישראל נתקל בקשיים מראשיתו, ולמעשה לא הסתיים עד היום. העם בישראל, דרך נציגיו בכנסת, לא הצליח להגיע להסכמה בנוגע לחוקה, לכן למדינת ישראל אין כיום חוקה. למרות שאין חוקה בישראל, הדיון על החוקה הוא עצמו יסוד חוקתי של המדינה, שכן בויכוח על החוקה עולים נושאים חוקתיים המתייחסים למעמד …

היסודות החוקתיים של מדינת ישראל

למרבית המדינות הדמוקרטיות בעולם יש חוקה. החוקה נועדה ליצור מערכת חוקים הקובעת את הערכים ואת הנורמות של המדינה. החוקה היא הבסיס למערכת החקיקה, לנורמות השפיטה, למדיניות השלטון, לזכויות האדם ולמערכת היחסים בין האזרח לבין השלטון. הערכים והנורמות האלו נקראים יסודות חוקתיים, והם: •           הכרזת העצמאות •           הויכוח על החוקה •           …