ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>פרטיזנים</span>

תגית: פרטיזנים

לחימת היהודים בנאצים בזמן "הפתרון הסופי".

הלחימה של הפרטיזנים היהודים ההתנגדות היהודית לנאצים הייתה בשתי צורות. מרד מאורגן בתוך הגטאות או בריחה ליערות והצטרפות לפרטיזנים. הבחירה באחת מצורות אלו, הייתה תוצאה של החלטות אישיות לצד החלטות התלויות במצב באזור. בגטאות במרכז פולין פעלו בעיקר בתוך הגטאות. בגטאות במזרח פולין ובשטחי ברית המועצות, ברחו ליערות ונאבקו משם …