No Image

ועידת אויאן

ועידת אָוִיאַן 1938 עמדת מדינות העולם כלפי גורל היהודים בגרמניה  עליית הנאצים לשלטון בגרמניה (1933), גרמה ליהודים רבים להגר ממנה לעבר מדינות אירופה. המדיניות האנטי [להמשיך לקרוא …]