ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>עצמאות</span>

תגית: עצמאות

הקמת צ.ה.ל

עם הכרזת הקמת המדינה נוצר הצורך להקים גופים ומוסדות, שיפעלו במסגרת ממלכתית. עד אז התנהל הישוב העברי במסגרות וולונטריות. מטרת הישוב הייתה לפעול ולהכשיר את עצמו לקראת הקמת מדינה עצמאית. פעולות אלו נעשו על ידי המוסדות השונים: הפוליטיים, הכלכליים והחברתיים של התנועה הציונית. לאחר הקמת המדינה היה צורך להבטיח את …

הכרזת המדינה

השיקולים שהנחו את הנהגת הישוב להכריז על הקמת המדינה ב – ה' באייר תש"ח המירוץ נגד הזמן הוא אחד מהמאפיינים של מדינת ישראל מאז לידתה. ניתן לבחון את התנאים והשיקולים שהובילו להקמת המדינה. ברקע להכרזת המדינה בפני הנהגת הישוב היהודי עמדו שיקולים שונים בנוגע להכרזה על הקמת המדינה. שיקולים אלו נגזרו …

מלחמת העצמאות | הישוב היהודי

הישוב היהודי מטרות – לשכנע את העולם, בעיקר את ארה"ב, לתמוך בהקמת מדינה יהודית באו"ם. להתכונן למלחמה עם ערביי ארץ ישראל וארצות ערב. להגן על ישובים מבודדים ויצירת רצף יישובי.  להשתלט ולשמור על הדרכים המובילות לישובים היהודים. להשתלט ולהקים ישובים חדשים, מתוך תפיסה, שחלוקת הארץ תתחשב במפת ההתיישבות. הערכות – …