No Image

הגנה על התקשורת

01/11/2011 admin 0

איך להגן על התקשורת ואיך “להתגונן” מפני התקשורת במציאות המודרנית המורכבת יש לתקשורת עוצמה רבה בעיצוב סדר היום הציבורי. האזרח במציאות המודרנית דמוקרטית הוא  אחראי [להמשיך לקרוא …]