ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>משפט</span>

תגית: משפט

עקרונות מנחים למשפט

העקרונות המנחים את הרשות השופטת   כדי לשמור את מערכת המשפט עצמאית ובלתי תלויה נקבעו הכללים הבאים: o הזכות להליך הוגן כל אדם נחשב לזכאי כל עוד לא הוכחה אשמתו. כל אדם זכאי להגנה משפטית בבית המשפט. לנאשם יש זכות לערער על פסק הדין וגזר הדין בפני ערכאה משפטית גבוהה …

רשות שופטת

הרשות השופטת הרשות השופטת היא אחת משלוש הרשויות בישראל. במסגרת עיקרון הפרדת הרשויות עליה להישאר עצמאית ובלתי תלויה. מערכת המשפט היא מרכיב בסיסי של כל מדינה, משום שהיא מהווה כלי הקובע ומעצב את הנורמות וההתנהגות של החברה. המשפט מארגן את היחסים בין בני אדם ובין האזרח לרשויות השלטון. החוק שווה …