ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>משפט אזרחי</span>

תגית: משפט אזרחי

גישות במשפט הישראלי

הגישות הנוהגות במשפט הישראלי מאז הקמתה של מדינת ישראל  נוהגות שתי גישות במשפט הישראלי הפורמליסטית, זו המתייחסת למקרים הבאים לבית המשפט דרך התאמתם לחוקים הקיימים, והאקטיביסטית, זו המתייחסת למקרים המגיעים לבית המשפט בדרך של הבנה, פרשנות והתאמת כוונת המחוקק לדרך הפתרון. שתי גישות אלו מושפעות במידה רבה מהעומד בראש המערכת …