ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>מנחם בגין</span>

תגית: מנחם בגין

פרשת אלטלנה

האוניה אלטלנה במהלך חודש יוני 1948, הגיעה אוניה עמוסה בנשק ותחמושת, שארגון האצ"ל רכש בעולם, לחופי תל אביב. העיתוי היה אחרי חתימת ההסכם, ולכן המדינה דרשה להעביר אליה את כל הציוד, האצ"ל דרש ש 20% מהציוד יועבר לארגון האצ"ל בירושלים. ממשלת ישראל, בהתאם לגישת הממלכתיות, התנגדה לקיומם של ארגונים צבאיים …