היסטוריה

הנושאים לבחינת הבגרות הם: הערכה חלופית חלק המהווה 30% מציון הבגרות והוא מתקבל מהערכה חלופית שנעשית במסגרת בתי הספר בנושא שואת היהודים. בחינת המהווה 70% [להמשיך לקרוא …]