ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>מכה</span>

תגית: מכה

העיר המוסלמית

הגורמים שסייעו לייסודן של ערים חדשות  ולחיזוקן של ערים קיימות  באימפריה המוסלמית. לעיר בחברה המוסלמית יש משמעות מיוחדת. תהליך הקמתן של הערים משקף את התפתחות האומה המוסלמית. המאמין המוסלמי עובר תהליך דומה לתהליך שהאומה המוסלמית עברה. מעבר מיחידות שבטיות המאמינות באלילים רבים לאומה אחת מלוכדת המאמינה באל אחד – מונותיאיזם, …