No Image

היסטוריה ב

01/09/2015 admin 0

היסטוריה ב | 2015/2016 הנושאים הם:  (בית שני או ערים וקהילות ( בהתאם לבחירת בית הספר בונים מדינה: מסיום מלחמת העולם השנייה עד הקמת מדינת [להמשיך לקרוא …]