No Image

זכויות המיעוט בישראל

01/11/2011 admin 0

זכויות האדם והאזרח וזכויות המיעוטים בישראל מדינת ישראל התחייבה במגילת העצמאות לשמור על זכויות האדם, בהמשך לכך אימצה ואישררה (התאימה את חוקיה) אמנות בינלאומיות המבקשות [להמשיך לקרוא …]