ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>מגילת העצמאות</span>

תגית: מגילת העצמאות

יסוד חוקתי | מגילת העצמאות

מגילת העצמאות, היא מסמך עקרוני שרשויות המדינה מתייחסות אליו ורואות בו קו מנחה ומכוון אותן בעבודתן. בהכרזת העצמאות  נקבעו אופייה וערכיה של המדינה. אמנם, מעמדה החוקי של מגילת העצמאות אינו מחייב מבחינה משפטית, אבל ניתן לראות בה בעיקר המלצה לאופי הרצוי של מדינת ישראל.  ערכי היסוד של מדינת ישראל משתקפים …

היסודות החוקתיים של מדינת ישראל

למרבית המדינות הדמוקרטיות בעולם יש חוקה. החוקה נועדה ליצור מערכת חוקים הקובעת את הערכים ואת הנורמות של המדינה. החוקה היא הבסיס למערכת החקיקה, לנורמות השפיטה, למדיניות השלטון, לזכויות האדם ולמערכת היחסים בין האזרח לבין השלטון. הערכים והנורמות האלו נקראים יסודות חוקתיים, והם: •           הכרזת העצמאות •           הויכוח על החוקה •           …

זכויות המיעוט בישראל

זכויות האדם והאזרח וזכויות המיעוטים בישראל מדינת ישראל התחייבה במגילת העצמאות לשמור על זכויות האדם, בהמשך לכך אימצה ואישררה (התאימה את חוקיה) אמנות בינלאומיות המבקשות לעגן את השמירה על זכויות האדם בחוקיה. בין האמנות ניתן לראות את האמנות הבאות: לשמירה על זכויות אזרחיות, לסילוק אפליות גזעיות, למניעת אפליית נשים, למניעת …