No Image

מאבק צבאי בבריטים

מאבק הצבאי – המאבק בתחום הצבאי בבריטים התמקד בארץ ישראל, ונועד לשנות את המדיניות הבריטית, שגובשה לפני המלחמה  ב”ספרים הלבנים”. במסגרת המאבק בתחום הצבאי, הוקמה [להמשיך לקרוא …]