ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>יסוד</span>

תגית: יסוד

יסוד חוקתי | חוקי יסוד

חוקי יסוד התקבלו כפשרה, לאחר שחקיקת חוקה לישראל נתקלה בהתנגדויות של גורמים רבים, הציע חבר כנסת יזהר הררי הצעת פשרה – "הכנסת הראשונה מטילה על ועדת החוקה, חוקה ומשפט להכין הצעת חוקה למדינה. החוקה תהיה בנויה פרקים פרקים  באופן שכל אחד מהם יהווה חוק יסוד בפני עצמו, הפרקים יובאו בפני …

יסוד חוקתי | חוקה לישראל

תהליך חקיקת חוקה לישראל נתקל בקשיים מראשיתו, ולמעשה לא הסתיים עד היום. העם בישראל, דרך נציגיו בכנסת, לא הצליח להגיע להסכמה בנוגע לחוקה, לכן למדינת ישראל אין כיום חוקה. למרות שאין חוקה בישראל, הדיון על החוקה הוא עצמו יסוד חוקתי של המדינה, שכן בויכוח על החוקה עולים נושאים חוקתיים המתייחסים למעמד …

יסוד חוקתי | מגילת העצמאות

מגילת העצמאות, היא מסמך עקרוני שרשויות המדינה מתייחסות אליו ורואות בו קו מנחה ומכוון אותן בעבודתן. בהכרזת העצמאות  נקבעו אופייה וערכיה של המדינה. אמנם, מעמדה החוקי של מגילת העצמאות אינו מחייב מבחינה משפטית, אבל ניתן לראות בה בעיקר המלצה לאופי הרצוי של מדינת ישראל.  ערכי היסוד של מדינת ישראל משתקפים …