ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>יועץ משפטי לממשלה</span>

תגית: יועץ משפטי לממשלה

היועץ המשפטי לממשלה

היועץ המשפטי לממשלה אחראי לשמירה על שלטון החוק במדינה במובן המהותי- ערכי. מתוקף תפקידו, לשמור על שלטון החוק במדינה ולהגן על האינטרס הציבורי מפני פגיעה אפשרית מצד רשויות השלטון. היועץ המשפטי משמש כראש התביעה הכללית מטעם המדינה, מייעץ לממשלה בתחום המשפטי ומייצג את רשויות המדינה בבתי משפט. למרות חשיבות תפקידו, …

רשות מחוקקת | חסינות חברי כנסת

חברי הכנסת זוכים למעמד מועדף- לחסינות. החסינות מעניקה להם הגנה מיוחדת, היא מאפשרת להם למלא את תפקידם ללא חשש, שמא יועמדו לדין ומגנה עליהם מפני הטרדות. עקרון החסינות נובע מתוך ההנחה שכדי שחבר כנסת, במיוחד חבר כנסת מהאופוזיציה, יוכל למלא את תפקידו כנציג הציבור בתחומי הפיקוח והביקורת על רשויות השלטון, …