ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>יועמ"ש</span>

תגית: יועמ"ש

היועץ המשפטי לממשלה

היועץ המשפטי לממשלה אחראי לשמירה על שלטון החוק במדינה במובן המהותי- ערכי. מתוקף תפקידו, לשמור על שלטון החוק במדינה ולהגן על האינטרס הציבורי מפני פגיעה אפשרית מצד רשויות השלטון. היועץ המשפטי משמש כראש התביעה הכללית מטעם המדינה, מייעץ לממשלה בתחום המשפטי ומייצג את רשויות המדינה בבתי משפט. למרות חשיבות תפקידו, …