ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>טלאי צהוב</span>

תגית: טלאי צהוב

הקמת הגטאות וניהולם

הקמת הגטאות וניהולם הקמת הגטאות כתחנות מעבר וכפתרון ביניים, אפשר לגרמנים לפקח על היהודים דרך היודנראטים, אִפְשֶר ליצור הפרדה בין יהודים לבין ארים. הגרמנים השתמשו ביודנראט כדי שיהיה קל יותר לשלוט ביהודים. היודנראט היה כפוף לגסטאפו ופעל בתנאים קשים. מצד אחד, הוטל על היודנראט לנהל את חיי הגטו, לאפשר בו …