ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>חוק</span>

תגית: חוק

יסוד חוקתי | חוקי יסוד

חוקי יסוד התקבלו כפשרה, לאחר שחקיקת חוקה לישראל נתקלה בהתנגדויות של גורמים רבים, הציע חבר כנסת יזהר הררי הצעת פשרה – "הכנסת הראשונה מטילה על ועדת החוקה, חוקה ומשפט להכין הצעת חוקה למדינה. החוקה תהיה בנויה פרקים פרקים  באופן שכל אחד מהם יהווה חוק יסוד בפני עצמו, הפרקים יובאו בפני …

המשטר במדינת ישראל

המשטר במדינת ישראל מתייחס למערכת הערכים עליהם הוא מבוסס. נושא זה עוסק ביסודות החוקתיים של המדינה, בערכי המדינה לפי הכרזת העצמאות, מדינת ישראל כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית, מערכת היחסים בין השלטון לבין האזרח, הגופים, המוסדות ורשויות המדינה, מערכת כללים, נורמות חוקים, חוקי יסוד ודיון על החוקה בישראל. הכרת הגופים בהם …

שלטון החוק

עקרון שלטון החוק במדינה דמוקרטית. עקרון שלטון החוק במשטר דמוקרטי, פירושו שגם השלטון וגם אזרחי המדינה כפופים לחוק. עקרון זה מבטא את ההסכמה (האמנה החברתית) בצורך בקיומה של מסגרת מדינית משותפת המחייבת את כולם לפעול לפי הכללים. תכני החוק במשטר הדמוקרטי אמורים לשקף את העקרונות והערכים הדמוקרטיים. חקיקת חוק בהליך …