ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>וישי</span>

תגית: וישי

הסדר החדש

הסדר החדש באירופה מהו הסדר החדש לפי תפיסת הנאצים ? לאחר כיבושה של אירופה על ידי הנאצים צריך לחלק את אירופה על בסיס הסדר החדש. הנאצים ביקשו לבנות מערכת חדשה שתתבסס על האידיאולוגיה הנאצית. לפיכך ניתן לחלק את אירופה  מחדש ולקבוע איזה גזעים יהיו חלק מאירופה החדשה. היכן יתיישבו עמי …