ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>וילנה</span>

תגית: וילנה

היודנראטים והדילמות לפני ובזמן ביצוע "הפתרון הסופי"

היודנראטים בגטאות  מייד בתחילת מלחמת העולם השנייה החליטו הנאצים להקים גטאות ( מחנות ריכוז) בשטחי הכיבוש באירופה, שינוהלו על ידי יודנראטים (מועצת היהודים). ההחלטה הזו נגזרה מאיגרת הבזק בספטמבר 1939.  היודנראטים פעלו בהתאם להוראות שקיבלו מהגרמנים, תפקידם היה למלא את כל ההוראות, לנהל את הגטאות, לפתור כל בעיה בגטו, תוך …

המרד בגטאות

המרד בגטאות מרד גטו וורשה הוא המרדה מפורסם והחשוב ביותר נגד הנאצים, אך צריך לזכור שגם בגטאות אחרים התקיימו מרידות, למרות שלא הצליחו יותר. כרוז קריאה למרד הראשון היה הכרוז של אבא קובנר מגטו וילנה. ראשי המורדים, חברי המחתרות היהודיות ותנועות הנוער, הבינו לפני כולם שהגרמנים מתכוונים לחסל ולהשמיד את …