מוסמך גוגל

דף הבית

האתר הבגרות בהיסטוריה ובאזרחות נועד לעזור לתלמידים הלומדים לקראת בחינות הבגרות וזקוקים למעט עזרה בארגון, במיקוד, בהסבר, בהדגמה, בהמחשה, בהתאמה לדרישות הבחינה. באתר הבגרות נושאי [להמשיך לקרוא …]