ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>הנציגות הארצית של יהודי גרמניה</span>

תגית: הנציגות הארצית של יהודי גרמניה

התמודדות היהודים עם המדיניות הנאצית

התמודדות היהודים עם הקשיים שהציבו הנאצים בשנים 1933-1939 עם עליית המפלגה לשלטון בגרמניה היה ברור ליהודי גרמניה שהמציאות שבה היהודים חיו בגרמניה עומדת בפני שינוי. מעמדם המשפטי, החברתי, הכלכלי והפוליטי של היהודים השתנה. יהודי גרמניה הקימו ארגונים שונים, שביקשו למצוא פתרונות ולהתאים את החיים לשינוי בגרמניה. פעולות היהודים היו מגוונות …