ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>דמוקרטיה</span>

תגית: דמוקרטיה

טריבונל שיפוטי | בן זיגייר

טריבונל משפטי הפרשה שפרצה למציאות שלנו באמצע פברואר 2013, פרשת האסיר X, בן זיגייר, עוררה דיון בישראל וברחבי העולם. הפרשה הזו האירה בזרקורים את עבודת שירותי הביון בישראל , את מערכת היחסים בין שרותי ביון בעולם, את אחורי הקלעים של הפעילות הפוליטית הבינלאומית, את הדרכים למאבק בטרור של קבוצות ושל …

הגבלת השלטון | בחירות

בחירות, הן חלק חשוב ביותר במשטר דמוקרטי ובלעדיהן לא מתקיימת דמוקרטיה. תפקידי הבחירות  הם להגביל את השלטון, לאפשר את החלפת השלטון, להעביר את האחריות לידי האזרח, שבכוחו לבחור ולקבוע איזה שלטון ייצג אותו. בתהליך הבחירות באים לידי ביטוי עקרונות דמוקרטיים רבים, למשל: ריבונות העם, הגבלת השלטון, מאפשרות את השתתפות האזרחי …

ערכי הדמוקרטיה

ערכי יסוד של הדמוקרטיה – חירות ושוויון, הרעיון הדמוקרטי ה ר ע י ו ן ה ד מ ו ק ר ט י – משטר דמוקרטי הוא משטר המתבסס על מספר ערכים ועקרונות. מידת הדמוקרטיה והשוני בין מדינות שונות באופי הדמוקרטיה שלהם תלוי בהדגשה של ערכים והעקרונות שכל מדינה בוחרת …