No Image

שלבי דה-קולוניזציה

לתהליך הדה-קולוניזציה היו שלושה שלבים עיקריים והם  באו לידי ביטוי בכל אחת ממדינות אסיה, אפריקה והמזרח התיכון באופנים שונים. התעוררות לאומית, מאבק אנטי-קולוניאליסטי הקמת מדינות [להמשיך לקרוא …]