ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>גטאות</span>

תגית: גטאות

לחימת היהודים בנאצים בזמן "הפתרון הסופי".

הלחימה של הפרטיזנים היהודים ההתנגדות היהודית לנאצים הייתה בשתי צורות. מרד מאורגן בתוך הגטאות או בריחה ליערות והצטרפות לפרטיזנים. הבחירה באחת מצורות אלו, הייתה תוצאה של החלטות אישיות לצד החלטות התלויות במצב באזור. בגטאות במרכז פולין פעלו בעיקר בתוך הגטאות. בגטאות במזרח פולין ובשטחי ברית המועצות, ברחו ליערות ונאבקו משם …

תנועות הנוער בגטאות

תנועות הנוער תנועות הנוער, שהיו מסגרות חברתיות, שעסקו בענייני הנוער בנים בנות ופעילות פנאי החלו למלא תפקידים חדשים. עם התמוטטות המסגרות הקהילתיות: המשפחה, בית ספר, מוסדות הקהילה, הפכו תנועות הנוער לגוף היחידי שבו נמשכה הפעילות החברתית. תנועת הנוער הפכה מקור לביטחון לצעירים. תנאים אלו, של התפרקות הקהילה היהודית בגטאות, הובילו …