ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>בית השני</span>

תגית: בית השני

בית שני |בין יאוש לבניה

  חורבן בית המקדש הכניס את העם היהודי ליאוש עמוק. המחשבה שהגיע הקץ על העם היהודי הייתה מאוד מוחשית. חורבן המרכז הדתי בירושלים אחרי מאבק ממושך במעצמה הרומית הותיר את העם היהודי ביהודה ובתפוצות לפני הסתלקות מהעולם. עם זאת דווקא, ברגעי המשבר הקשה קמו מנהיגים שהפיחו רוח חדשה בקרב העם …

בית שני | תקופת החשמונאים

מאתיים שנה לאחר כיבוש ארץ ישראל על ידי היוונים, היהודים התנגדו להשתלב בתרבות ההלניסטית. העימות הגיע לשיא בימי הממלכה הסלבקית במחצית הראשונה של המאה השניה לפסה"נ. תקופתו של אנטיוכוס הרביעי, הייתה הגרועה ביותר ביחסי יהודים יוונים. בתקופתו הוטלו גזירות קשות על היהודים, על דתם ועל תרבותם. גזירות אלו הובילו לעימות …