ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
תגית: <span>איגרת הבזק</span>

תגית: איגרת הבזק

גטאות | לודז, קובנה, וורשה

היודנראטים בגטאות  מייד בתחילת מלחמת העולם השניה החליטו הנאצים להקים גטאות ( מחנות ריכוז) בשטחי הכיבוש באירופה, שינוהלו על ידי יודנראטים (מועצת היהודים). ההחלטה הזו נגזרה מאיגרת הבזק בספטמבר 1939.  היודנראטים פעלו בהתאם להוראות שקיבלו מהגרמנים, תפקידם היה למלא את כל ההוראות, לנהל את הגטאות, לפתור כל בעיה בגטו, תוך …

הגטאות 1939-1941

שלב הגטואיזציה (1939-1941) מינוי יודנראט ( מועצת יהודים), ההוראות לפעילות היודנראטים ניתנו על ידי  ריינהרד היידריך באיגרת הבזק (21/9/1939) ובהוראה מיוחדת של הנס פרנק – מושל הגנרל גוברנאמן (28/11/1939). איגרת הבזק של ריינהרד היידריך נועדה לנצל את הסמכות של המנהיגים היהודים, והפקודה של הנס פרנק חייבה את כל הקהילות לבחור …

איגרת הבזק

איגרת הבזק שלושה שבועות לאחר פרוץ המלחמה פורסמה פקודה, הידועה כאיגרת הבזק. ב 21/9/1939 פרסם היידריך מפקד משטרת הביטחון את "אגרת הבזק", הכוללת ארבע הוראות המשקפות בצורה ברורה את המטרות של גרמניה בשטחי פולין הכבושה ואת אופיין. ההוראות נשלחו למפקדי האיינזצגרופן ולראשי הס.ד, הוגדרה סודית ולא סופית. ההוראות המרכזיות: להעביר …