בגרות בהיסטוריה | סודות ההצלחה בבגרות נחשפים

ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
בגרות בהיסטוריה | סודות ההצלחה בבגרות נחשפים

בגרות בהיסטוריה | סודות ההצלחה בבגרות נחשפים

מדיניות הפרטיות באתר

מדיניות הפרטיות  באתר מאחר ואתר " בגרות" , https://www.bagrout.com/ ( להלן "החברה" ) מכבד את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שאנחנו מנהלים ומפעילים (להלן: "האתרים"), החלטנו לפרסם את מדיניותנו ביחס להגנה על הפרטיות באתרים, ואנו מתחייבים כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים. …

הגורם החברתי-כלכלי בלאומיות

המהפכה התעשייתית ותהליך העיור במהלך המאות ה 17 וה – 18 התרחשה מהפכה שהשפיעה ושינתה את המציאות ואת פני החברה באירופה. בבסיס השינוי נמצאים תהליכים מודרניים שהובילה את החברה התעשייתית המסורתית לחברה תעשייתית מודרנית וגרמה לרבים לעבור מהכפר לעיר. המעברים האלו הם תוצאה של פיתוחים והמצאות בתחומי חיים שונים. פיתוחים …

הגורם ההיסטורי בלאומיות

הזרם ההיסטורי כיבושי נפוליון – תהליך ההתפתחות של הלאומיות באירופה  החל בתחילת המאה ה-19, עם כיבושיו של נפוליון. נפוליון הפיץ את רעיון המהפכה הצרפתית, בנוגע לזכויות האדם הטבעיות. רעיון שזכה בהתחלה לתמיכה רבה בקרב העמים הכבושים, ובהמשך השאיפה לחירות ולעצמאות התחלפה בהתנגדות גוברת. ב קונגרס וינה, שנערך ב 1815, התכנסו …

לאומיות | זרם רעיוני

המהפכה הצרפתית – מהווה שינוי  בתפיסת זכויותיו של האדם, בהתחלה בצרפת ועקבות כיבושיו של נפוליון בכל מערב ומרכזה של אירופה . הצהרת זכויות האדם הגדירה לראשונה את זכויות האדם, כחלק מזכויות העם. נוסף לכך הגדירה את סמכויות השלטון במדינה, קבעה שהמלך הוא הרשות המבצעת ואינו נבחר לתפקידו על ידי האל, …

לאומיות

מרכיבי הלאומיות המודרנית ומאפייני התנועות הלאומיות המושג לאום מתייחס לקבוצה של בני אדם שיש להם מרכיבים משותפים היוצרים מסגרת אחידה ומלוכדת, כמו: שפה, מנהגים, סמלים, חגים, מוצא, עבר, דת, דפוסי תרבות, הרגשה של שייכות, והם פועלים לטפח ולשמר את הדברים המשותפים במסגרת מדינה. קבוצה חברתית זו, קבוצה (חבורה) של אנשים …

איטליה | כוחות פעילים

כוחות מסייעים וכוחות מעכבים כוחות מסייעים: למאבק הלאומי האיטלקי היו כוחות פנימיים וחיצוניים שסייעו לאיחודה של איטליה כמדינת לאום מאוחדת ועצמאית. הכוחות הם המנהיגים: מאציני, קאבור, גריבלדי ומלך פיימונטה עימנואלה. לכולם היה ברור שרק שיתוף פעולה בינהם עשוי להבטיח את המטרה. שיתוף הפעולה עם ארגונים, אגודות (קרבונרי) והעם האיטלקי יצרו …

איטליה | שלבים באיחוד

שלבים באיחוד איטליה 1861-1859 1. טיפוח מודעות לאומית תגובה  לכיבושי נפוליון, הוקמו באיטליה אגודות שפעלו לעורר את הרעיון הלאומי,  אחת מהן הקרבונרי, פעלה ב 1810 , והושפעה מהשאיפה לחירות ורעיונות המהפכה הצרפתית. המנהיג העיקרי שהשפיע על הקרבונרי היה ג'וזפה מאציני (1872-1805), שהקדיש את כל חייו לחירות איטליה. לאחר נסיגת הצרפתית …

יוון | שלבים עיקרים לעצמאות

השלבים העיקריים במאבק יוון לעצמאות 1.     הקמת ארגון לאומי ויציאה למאבק לאומי 1821- 1824 ב-1814 נוסד באודסה ארגון חשאי שנקרא "פילקה היטיריאה" – "אגודת החברים". הוא נוסד על ידי סוחרים יווניים, ומספר חבריו הגיע ל-200 אלף איש. בראשה עמד אלכסנדר איפסילנטי, קצין יווני  ששירת בצבא הרוסי. לקראת שנות ה-20 האיצה …

יוון | גורמים להתעוררות לאומית

הגורמים להתעוררות הרעיון הלאומי צמיחת הרעיון הלאומי ביוון הושפעה מ: פריחה כלכלית ותרבותית – המצב הכלכלי ביוון החל להשתפר במהלך המאה ה – 19 בעקבות תהליכים מודרניים מצד אחד ובעקבות ניצול הזדמנויות כלכליות שהעבירו חלק מאוכלוסייה החקלאית לעסוק במקצועות חדשים בתחום המסחר הימי. הלחצים והמיסים הכבדים שהשלטון העות'מני הטיל על …

יוון | הכוחות שהניעו או עיכבו את המאבק

הכוחות הפעילים שהניעו את המאבק הכוחות המסייעים – ביוון צמח מעמד ביניים רחב בעקבות השיפור הכלכלי, קבוצה זו הייתה הפעילה ביותר למען עצמאותה של יוון. על הקבוצה הזו נמנו: סוחרים, ימאים יוונים שהושפעו מעמי אירופה, העם היווני בני המעמד הנמוך והבינוני, אוכלוסיה צעירה , חילונית ומשכילה ובנוסף לזאת גם המעמד …

מלחמת העצמאות היוונית | הקדמה

הלאומיות היוונית  – המאבק לעצמאות של יוון, 1821-1830 הקמתה של האמפריה העות'מנית בראשית המאה ה -15, לוותה בתהליך של כיבושים והתפשטותה לכיוונים שונים. אחד הכיוונים היה הסביבה הקרובה במערב – השתלטות על שטחה של יוון. העם היווני, שדתו נוצרית, מצא את עצמו תחת שלטון מוסלמי, אמנם השלטון העות'מני התייחס בסבלנות …

איטליה לפני האיחוד . א

איחוד איטליה מי שלט, היכן ? איטליה הייתה מחולקת לכמה חלקים, שנשלטו על ידי גורמים שונים: בדרום, שתי הסיציליות נשלטו על ידי משפחת מלוכה ספרדית ( הבורבונים) בצפון: ונציה, טוסקנה, לומברדיה שלטו האוסטרים (הבסבורג ). בצפון ובערב: פיימונטה  וסרדיניה נשלטו על ידי הצרפתים (סבוי). רומא, הייתה בשליטת האפיפיור. <p