ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>אזרחות</span>

קטגוריה: אזרחות

מדינת ישראל 2018 | שלוש תמונות

שלוש תמונות המתארות את ישראל בתחילת שנות ה 70 לעצמאותה. נראה כאילו המציאות עצרה מלכת. "קיר הברזל" מאמר שכתב ז'בוטינסקי ממנהיגי תנועת החירות עוד בשנות ה 30 של המאה ה 20, ובו מביע את דעתו האם ומתי ערביי ארץ ישראל ומדינות ערב יקבלו את המולדת היהודית, מדינת ישראל. במאמר הוא …

גישות שונות למדינה יהודית

מדינת ישראל – גישות שונות למדינה יהודית עוד לפני הקמתה של מדינת ישראל התקיים ויכוח בנוגע לאופייה היהודי של המדינה. ויכוח זה עדיין לא הסתיים, שכן כל קבוצה שואפת ליצור מדינה המתבססת על ערכים ועקרונות שונים. הויכוח על אופייה היהודי של מדינת ישראל בא לידי ביטוי בגישות שונות . כל …

מדינת ישראל | יהודית

מדינה יהודית מדינת ישראל הוקמה בה' באייר תש"ח, 15/5/1948. בהתאם למגילת העצמאות ערכיה של מדינת ישראל הם: מדינה יהודית ומדינה דמוקרטית. הויכוח בין הדגשים, שצריכה המדינה לחזק, יהודית או דמוקרטית נמשך מאז ועד היום. מי שמעדיף שהמדינה תהיה דמוקרטית  מנסה לחזק את העקרונות הדמוקרטיים, לחזק את הזיקה לזכויות אדם ואזרח. …

ערכי הדמוקרטיה

ערכי יסוד של הדמוקרטיה – חירות ושוויון, הרעיון הדמוקרטי ה ר ע י ו ן ה ד מ ו ק ר ט י – משטר דמוקרטי הוא משטר המתבסס על מספר ערכים ועקרונות. מידת הדמוקרטיה והשוני בין מדינות שונות באופי הדמוקרטיה שלהם תלוי בהדגשה של ערכים והעקרונות שכל מדינה בוחרת …

שלטון החוק | אי ציות

מה בין אי-ציות מטעמי מצפון לבין אי-ציות מסיבות פוליטיות   אי-ציות מטעמי מצפון הוא אי-ציות הנובע מהתנגשות בין חובת הציות לחוק לבין מחויבותו של האדם לערכיו האישיים בתחומי צדק, מוסר ואמונה. אי-ציות זה נובע מכך שהאדם רואה בציות לחוק זה פגיעה במצפונו. הסרבן המצפוני נשמע לצו מצפונו ומעמיד את השקפתו …

שלטון החוק

עקרון שלטון החוק במדינה דמוקרטית. עקרון שלטון החוק במשטר דמוקרטי, פירושו שגם השלטון וגם אזרחי המדינה כפופים לחוק. עקרון זה מבטא את ההסכמה (האמנה החברתית) בצורך בקיומה של מסגרת מדינית משותפת המחייבת את כולם לפעול לפי הכללים. תכני החוק במשטר הדמוקרטי אמורים לשקף את העקרונות והערכים הדמוקרטיים. חקיקת חוק בהליך …