No Image

תקשורת בישראל

תקשורת ופוליטיקה בישראל במדינה דמוקרטית יש לכלי התקשורת עוצמה רבה, לא במקרה התקשורת נקראת “המעצמה השביעית” או “כלב השמירה של הדמוקרטיה”. לתקשורת ולפוליטיקה יש מערכת [להמשיך לקרוא …]