ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>שלטון העם</span>

קטגוריה: שלטון העם

שלטון העם

עקרון שלטון העם "העם הוא ראשית ואחרית כל הדברים: הכל יוצא ממנו והכל חוזר אליו" ( אלקסיס דה-טוקויל) •           מקור כל הסמכויות •           כלל האזרחים שווי זכויות של המדינה •           גם הרוב וגם קבוצות המיעוט •           מטרת קיום המדינה היא העם ההיבט הפורמלי של שלטון העם מתייחס: לקיום בחירות בזמנים …