No Image

שלטון העם

עקרון שלטון העם “העם הוא ראשית ואחרית כל הדברים: הכל יוצא ממנו והכל חוזר אליו” ( אלקסיס דה-טוקויל) •           מקור כל הסמכויות •           כלל האזרחים [להמשיך לקרוא …]