No Image

רשות שופטת

הרשות השופטת הרשות השופטת היא אחת משלוש הרשויות בישראל. במסגרת עיקרון הפרדת הרשויות עליה להישאר עצמאית ובלתי תלויה. מערכת המשפט היא מרכיב בסיסי של כל [להמשיך לקרוא …]