ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>פלורליזם</span>

קטגוריה: פלורליזם

עקרון הפלורליזם

עקרון הפלורליזם הפלורליזם הוא ערך ועיקרון חשוב בדמוקרטיה, משום שפירושו הוא לא רק עצם הריבוי והמגוון של הקבוצות השונות במדינה, אלא גם ההכרה בזכות קיומן של דעות והשקפות שונות בחברה, כמו גם צרכים ורצונות שונים. הפלורליזם הוא גם ההכרה בזכותן של הקבוצות במדינה לבטא את השונה ביניהן ולהתארגן במסגרות שונות …