ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>עיר נוצרית | מעמד היהודים</span>

קטגוריה: עיר נוצרית | מעמד היהודים

הקהילה היהודית בעיר הנוצרית

המעמד המשפטי של היהודים בערים הנוצריות חברת ימי הביניים הייתה מורכבת מקבוצות שונות ולמעשה אי אפשר היה להתקיים מחוץ למסגרת קבוצתית מסוימת. היהודים היו מיעוט שחי תחת השפעת תרבות הרוב אך יחד עם זאת סירבו לקבל על עצמם את תרבות זו.   היהודים שמרו על שונות קהילתם בעיר בכך שגרו …