ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>עיר נוצרית | יחסי תושבים שלטון</span>

קטגוריה: עיר נוצרית | יחסי תושבים שלטון

העיר באירופה הנוצרית

המאבק של תושבי העיר לבין השלטון. תהליכים חברתיים וכלכליים השפיעו על התפתחות חברה עירונית והרס החברה הימי ביניימית. החברה בימי הביניים הייתה קפואה מבחינה חברתית. הייתה הפרדה קבועה בין אנשים חופשיים לשאר האנשים שהיו "רכוש" של השליט, של האציל או של אחר. הניידות (המוביליות- הניעות) החברתית החלה בעקבות: קבלת חירויות, …