No Image

המרד בגטאות

המרד בגטאות מרד גטו וורשה הוא המרדה מפורסם והחשוב ביותר נגד הנאצים, אך צריך לזכור שגם בגטאות אחרים התקיימו מרידות, למרות שלא הצליחו יותר. כרוז [להמשיך לקרוא …]