ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>מקורות התקשורת</span>

קטגוריה: מקורות התקשורת

מקורות התקשורת

מקורות המידע של התקשורת עיקר המידע הוא מהציבור דרך מקרים פרטיים, דרך אירועים כמו פיגוע, אסיפה, טקס, יומני רשת – בלוגים, ודרך המערכת השלטונית. מערכת השלטון היא מקור עיקרי למידע, שכן השלטון אחראי ומבצע פעולות בכל תחומי החיים. בין התקשורת לבין השלטון יש מערכת יחסי גומלין ושניהם מזינים זו את …