ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>מפנה במלחמה</span>

קטגוריה: מפנה במלחמה

מפנה במלחמה

המפנה במלחמה מחודש אפריל ועד ל 14/5/1948 בזמן המלחמה הפנימית נקט הישוב היהודי בפעולות להקמת המדינה, והניח לבריטים לשמור על השקט והביטחון. ההוראות שניתנו ל"הגנה" היו לעסוק בהתגוננות ולהבליג  על פעולות הערבים. ההתייחסות לאירועים כאל מלחמת אזרחים הובילה להמשך מדיניות ההבלגה שהייתה נהוגה במהלך שנות ה –30. אמנם, הערבים שאפו …