No Image

מפנה במלחמה

המפנה במלחמה מחודש אפריל ועד ל 14/5/1948 בזמן המלחמה הפנימית נקט הישוב היהודי בפעולות להקמת המדינה, והניח לבריטים לשמור על השקט והביטחון. ההוראות שניתנו ל”הגנה” [להמשיך לקרוא …]