ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>מלחמת העצמאות | מוקדים</span>

קטגוריה: מלחמת העצמאות | מוקדים

מלחמת העצמאות | מוקדי המלחמה

מוקדי הלחימה העיקריים ב 4 החודשים הראשונים 30/11/47-15/5/48. בארבעת החודשים האלו התנהלה המלחמה הפנימית בין הישוב היהודי לבין ערביי ארץ-ישראל במספר מוקדים: הערים המעורבות. במרחב הכפרי. הדרכים. הערים המעורבות – הקרב בערים אלו גרם לשיתוק בחיים האזרחיים, בעיות בטחון אישי, כתוצאה מפעילות מעשי איבה וניסיונות של הבריטים להשליט סדר כגון: …