ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>הגורם הכלכלי חברתי בלאומיות</span>

קטגוריה: הגורם הכלכלי חברתי בלאומיות

הגורם החברתי-כלכלי בלאומיות

המהפכה התעשייתית ותהליך העיור במהלך המאות ה 17 וה – 18 התרחשה מהפכה שהשפיעה ושינתה את המציאות ואת פני החברה באירופה. בבסיס השינוי נמצאים תהליכים מודרניים שהובילה את החברה התעשייתית המסורתית לחברה תעשייתית מודרנית וגרמה לרבים לעבור מהכפר לעיר. המעברים האלו הם תוצאה של פיתוחים והמצאות בתחומי חיים שונים. פיתוחים …