ניסיון של אלפי תלמידים שעברו - ללמוד מהצלחות
קטגוריה: <span>מהי לאומיות</span>

קטגוריה: מהי לאומיות

לאומיות

מרכיבי הלאומיות המודרנית ומאפייני התנועות הלאומיות המושג לאום מתייחס לקבוצה של בני אדם שיש להם מרכיבים משותפים היוצרים מסגרת אחידה ומלוכדת, כמו: שפה, מנהגים, סמלים, חגים, מוצא, עבר, דת, דפוסי תרבות, הרגשה של שייכות, והם פועלים לטפח ולשמר את הדברים המשותפים במסגרת מדינה. קבוצה חברתית זו, קבוצה (חבורה) של אנשים …